Θαλάσσιο Μπάνιο ολοήμερο στην Παραλία Ψάθας / μέχρι και τον Νοέμβριο 2024