Ωράριο
Ανοιχτά Καθημερινά: 9:30 – 18:00 | Σάββατο 10:00 – 14:00
Π. Μελά 45, Περιστέρι 121 31
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Είμαστε Κοινωνικοί