Από 18€ – 25/05/24 – Μονοήμερη Εκδρομή στην Λίμνη Τσιβλού Ζαρούχλα