Καθημερινά Θαλάσσια Οικονομικά Μπάνια Πρωινά Μεσημεριανά 6 ώρες Παραμονή στην Θάλασσα