2/06/2024 Προσκυνηματική Εκδρομή ‘Αστρος – Παναγία Μαλεβή – Άγιος Πέτρος