Βυζαντινή Οχρίδα 2024 Τετραήμερη Μαγευτική εκδρομή Η «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων»