Πρωτοχρονιά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΥΣΑ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ 7ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ