ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ – ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ