Ξερόλυθος  και θάλασσα σημαίνει Πελοπόνησος Μάνη. Η Άγρια Μάνη αλλά και Μοναδική.  Στη Μάνη έχουν  το όνομα και τη χάρη. Η Σπάρτη, η πόλη από την οποία έφυγε ο Λεωνίδας με τους 300 πολεμιστές του για να γίνει αιώνιο σύμβολο ανδρείας και αυτοθυσίας, είναι πια μια σύγχρονη πόλη.